شرح وظایف گروه برنامه و بودجه

 | تاریخ ارسال: 1397/11/23 | 
 • گروه برنامه ریزی بودجه:
 • انجام کلیه امور مربوط به تهیه و تدوین بودجه دانشگاه.
 • برنامه ریزی ، تنظیم فعالیتها و پیشنهاد بودجه سالیانه مطابق با اولویتهای دانشگاه.
 • همکاری با مدیران و روسای واحدهای دانشگاه در امر تهیه و تنظیم بودجه.
 • همکاری با واحدهای دانشگاه در تهیه آیین نامه ها و دستورالعمل ها حسب مورد.
 • جمع آوری بودجه های پیشنهادی توسط واحدهای مختلف و بررسی برنامه ها و اعتبارات مورد پیشنهاد.
 • تلفیق و تنظیم بودجه های پیشنهاد شده در قالب هدفها و خط مشی کلی دانشگاه.
 • نظارت بر نحوه مصرف اعتبارات و سنجش میزان پیشرفت عملیات در هر یک از واحدها.
 • دفاع از بودجه پیشنهاد شده در مراجع رسیدگی.
 • ابلاغ بودجه مصوب به هر یک از واحدها و تخصیص اعتبارات مصوب در دوره های سه ماهه به واحدهای دانشگاه.
 • نگهداری حساب و دفاتر اعتبارات بودجه ای بر حسب فعالیت و برنامه های اجرائی دانشگاه و نظارت بر اجرای بودجه واحدها.
 • بررسی و مبادله بودجه تفصیلی اعتبارت جاری با وزارت متبوع.
 • بررسی و مبادله بودجه تفصیلی اعتبارت عمرانی با وزارت متبوع.
 • بررسی و مبادله موافقتنامه های مربوط به فعالیت های عمرانی با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور.
 • تعیین وضعیت موجود دانشگاه از طریق شناسایی نقاط قوت و تنگناها و مشکلات و فرصتها و تهدیدات پیش رو جهت تعیین راهبردهای پیشنهادی در راستای ارتقا به وضعیت مطلوب.

دفعات مشاهده: 9245 بار   |   دفعات چاپ: 658 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر