اهداف، وظایف و ماموریت‌ها

اهداف: 
• تدوین نظام جامع برنامه ریزی.
• تدوین نظام جامع بهره وری و تحول سازمانی.
• تدوین نظام جامع بودجه و اعتبارات.
• استقرار و عملیاتی سازی سیستم اطلاعات مدیریت.
• بازنگری و اصلاح ساختار سازمانی دانشگاه.
• استقرار و عملیاتی سازی زیرسیستم های مکانیزه.
• بازنگری و مهندسی مجدد فرایندهای سازمانی.

 
وظایف:
• انجام کلیه امور مربوط به تهیه و تدوین بودجه دانشگاه.
• برنامه ریزی، تنظیم فعالیتها و پیشنهاد بودجه سالیانه مطابق با اولویتهای دانشگاه.
• همکاری با مدیران و روسای واحدهای دانشگاه در امر تهیه و تنظیم بودجه.
• همکاری با واحدهای دانشگاه در تهیه آیین نامه ها و دستورالعمل ها حسب مورد.
• جمع آوری بودجه های پیشنهادی توسط واحدهای مختلف و بررسی برنامه ها و اعتبارات مورد پیشنهاد.
• تلفیق و تنظیم بودجه های پیشنهاد شده در قالب هدفها و خط مشی کلی دانشگاه.
• نظارت بر نحوه مصرف اعتبارات و سنجش میزان پیشرفت عملیات در هر یک از واحدها.
• دفاع از بودجه پیشنهاد شده در مراجع رسیدگی.
• ابلاغ بودجه مصوب به هر یک از واحدها و تخصیص اعتبارات مصوب در دوره های سه ماهه به واحدهای دانشگاه.
• نگهداری حساب و دفاتر اعتبارات بودجه ای بر حسب فعالیت و برنامه های اجرائی دانشگاه و نظارت بر اجرای بودجه واحدها.
• بررسی و مبادله بودجه تفصیلی اعتبارت جاری با وزارت متبوع.
• بررسی و مبادله بودجه تفصیلی اعتبارت عمرانی با وزارت متبوع.
• بررسی و مبادله موافقتنامه های مربوط به فعالیت های عمرانی با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور.
• تعیین وضعیت موجود دانشگاه از طریق شناسایی نقاط قوت و تنگناها و مشکلات و فرصتها و تهدیدات پیش رو جهت تعیین راهبردهای پیشنهادی در راستای ارتقا به وضعیت مطلوب.
• تشکیل کمیته تدوین روشهای اجرایی به منظور بهینه سازی سامانه تعاملات اداری بین واحدهای تابعه با همکاری سایر معاونت های دانشگاه.
• بررسی و اظهار نظر در نحوه استفاده از ساختمان ها و انجام امر تخصیص جا و مکان کارکنان دانشگاه با همکاری مدیریت امور فنی و نظارت بر طرحهای عمرانی.
• مطالعه و بررسی مداوم وظایف سازمانی دانشگاه و واحدها و چگونگی گردش کار در آنها با توجه به برنامه توسعه دانشگاه.
• همکاری با مدیریت امور اداری در تهیه طرح های آموزش نیروی انسانی.
• انجام بررسی های سازمانی به منظور برنامه ریزی و برآورد نیروی انسانی مورد نیاز دانشگاه.
• مطالعه و بررسی مستمر در سازمکان و وظایف واحدهای تابعه به منظور برنامه ریزی و تفکیک و تقسیم صحیح وظایف بین واحدها و جلوگیری از تکرار و تداخل وظایف دانشگاه.
• تهیه و تنظیم نمودار سازمانی (تشکیلاتی) و تهیه و تنظیم پستهای سازمانی متناسب با وظایف و مسئو لیتهای واحدهای تابعه دانشگاه با همکاری واحدهای ذی ربط.
• مطالعه و بررسی در خصوص تهیه و تنظیم شرح وظلیف واحدها و ابلاغ آنها به واحدها پس از تصویب توسط هیات امنا و ابلاغ سازمان تفصیلی از سوی وزارت متبوع.
• مطالعه و بررسی شرح وظایف پستهای سازمانی دانشگاه به منظور طرح و تصویب در هیات اجرایی منابع انسانی و ابلاغ آن به واحدها.
• بررسی پیشنهادات واحدها در مورد تغییر و اصلاح پستهای سازمانی و شرح وظایف و تهیه گزارشات لازم و انجام اقدامات ضروری جهت رفع مشکلات سازمانی آنها.
• انجام طرح های مطالعاتی مربوط به اصلاح ساختار و تشکیلات سازمانی، سیستم ها، فرایندها و روش های مورد عمل در دانشگاه و پیشنهاد اصلاح در صورت نیاز در چارچوب ضوابط و مقررات مربوط.
• مطالعه و بررسی در امر طبقه بندی مشاغل کارکنان و تعیین، اصلاح و بازنگری شرایط احراز رشته های شغلی مشاغل دانشگاه.
• تشخیص و تعیین رسته و رشته شغلی پستهای سازمانی با توجه به طرح های طبقه بندی مشاغل.
• تهیه و تنظیم آمارهای لازم درباره فعالیتها، نیروها و عوامل موجود در دانشگاه و واحدهای تابعه (پرسنلی و بودجه)، به منظور اعمال نظر صحیح و منطقی در مدیریت دانشگاه.
• ایجاد پایگاه اطلاعات آماری و طراحی و استقرار سیستم اطلاعات مدیریت در دانشگاه و انجام هماهنگی های لازم با مراکز آمار در سطح کشور.
• شرکت فعال در شوراها، کمیته ها و اظهار نظر پیرامون مسائل مربوط.
• برنامه ریزی برای بهبود مستمر مدیریت و افزایش بهره وری در فرایند آموزش، تحقیق و فناوری با عنایت به شایسته سالاری، ابتکار، خلاقیت و افزایش مشارکت و انعطاف سازمانی.
• برنامه ریزی و نظارت بر طراحی، بهینه سازی و انطباق نظامهای مدیریتی متناسب و مورد نیاز جهت اجرای برنامه های توسعه آموزش عالی.
• برنامه ریزی و انجام طرح‌های استعدادیابی ، جانشین پروری و مستند سازی تجربیات مدیران.
• انجام طرح‌های مطالعاتی برای تعیین اقدامات لازم در مورد اصلاح مقررات و آیین نامه های داخلی دانشگاه با هدف ساده سازی و هماهنگ ساختن آنها.
• برنامه ریزی و نظارت در زمینه بررسی سیستمها، روشها و رویه های مورد عمل در دانشگاه و انجام اقدامات لازم در جهت اصلاح و بهبود آنها با هدف افزایش رضایتمندی کارکنان و ارباب رجوع، تسهیل در انجام کارها و انطباق با نیازهای جدید.
• پشتیبانی، هدایت و نظارت بر فعالیتهای بهره‌وری و تحول اداری دانشگاه.
ماموریت‌ها:
• برنامه‌ریزی، تنظیم فعالیتها و پیشنهاد بودجه سالیانه مطابق با اولویت‌های دانشگاه.
• تعیین وضعیت موجود دانشگاه از طریق شناسایی نقاط قوت و تنگناها و مشکلات و فرصت‌ها و تهدیدات پیش رو جهت تعیین راهبردهای پیشنهادی در راستای ارتقا به وضعیت مطلوب.
• پشتیبانی، هدایت و نظارت بر فعالیتهای بهره‌وری و تحول اداری دانشگاه.
• ایجاد پایگاه اطلاعات آماری و طراحی و استقرار سیستم اطلاعات مدیریت در دانشگاه و انجام هماهنگی‌های لازم با مراکز آمار در سطح کشور.
• برنامه‌ریزی و نظارت بر طراحی، بهینه‌سازی و انطباق نظام‌های مدیریتی متناسب و مورد نیاز جهت اجرای برنامه‌های توسعه آموزش عالی.
دفعات مشاهده: 2910 بار   |   دفعات چاپ: 335 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر