شرح وظایف مدیریت برنامه،بودجه،تحول سازمانی و بهره وری


 • انجام کلیه امور مربوط به تهیه و تدوین بودجه دانشگاه.
 • برنامه ریزی ، تنظیم فعالیتها و پیشنهاد بودجه سالیانه مطابق با اولویتهای دانشگاه.
 • همکاری با مدیران و روسای واحدهای دانشگاه در امر تهیه و تنظیم بودجه.
 • همکاری با واحدهای دانشگاه در تهیه آیین نامه ها و دستورالعمل ها حسب مورد.
 • جمع آوری بودجه های پیشنهادی توسط واحدهای مختلف و بررسی برنامه ها و اعتبارات مورد پیشنهاد.
 • تلفیق و تنظیم بودجه های پیشنهاد شده در قالب هدفها و خط مشی کلی دانشگاه.
 • نظارت بر نحوه مصرف اعتبارات و سنجش میزان پیشرفت عملیات در هر یک از واحدها.
 • دفاع از بودجه پیشنهاد شده در مراجع رسیدگی.
 • ابلاغ بودجه مصوب به هر یک از واحدها و تخصیص اعتبارات مصوب در دوره های سه ماهه به واحدهای دانشگاه.
 • نگهداری حساب و دفاتر اعتبارات بودجه ای بر حسب فعالیت و برنامه های اجرائی دانشگاه و نظارت بر اجرای بودجه واحدها.
 • بررسی و مبادله بودجه تفصیلی اعتبارت جاری با وزارت متبوع.
 • بررسی و مبادله بودجه تفصیلی اعتبارت عمرانی با وزارت متبوع.
 • بررسی و مبادله موافقتنامه های مربوط به فعالیت های عمرانی با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور.
 • تعیین وضعیت موجود دانشگاه از طریق شناسایی نقاط قوت و تنگناها و مشکلات و فرصتها و تهدیدات پیش رو جهت تعیین راهبردهای پیشنهادی در راستای ارتقا به وضعیت مطلوب.
 • تشکیل کمیته تدوین روشهای اجرایی به منظور بهینه سازی سامانه تعاملات اداری بین واحدهای تابعه با همکاری سایر معاونت های دانشگاه.
 • بررسی و اظهار نظر در نحوه استفاده از ساختمان ها و انجام امر تخصیص جا و مکان کارکنان دانشگاه با همکاری مدیریت امور فنی و نظارت بر طرحهای عمرانی.
 • مطالعه و بررسی مداوم وظایف سازمانی دانشگاه و واحدها و چگونگی گردش کار در آنها با توجه به برنامه توسعه دانشگاه.
 • همکاری با مدیریت امور اداری در تهیه طرح های آموزش نیروی انسانی.
 • انجام بررسی های سازمانی به منظور برنامه ریزی و برآورد نیروی انسانی مورد نیاز دانشگاه.
 • مطالعه و بررسی مستمر در سازمکان و وظایف واحدهای تابعه به منظور برنامه ریزی و تفکیک و تقسیم صحیح وظایف بین واحدها و جلوگیری از تکرار و تداخل وظایف دانشگاه.
 • تهیه و تنظیم نمودار سازمانی (تشکیلاتی) و تهیه و تنظیم پستهای سازمانی متناسب با وظایف و مسئو لیتهای واحدهای تابعه دانشگاه با همکاری واحدهای ذی ربط.
 • مطالعه و بررسی در خصوص تهیه و تنظیم شرح وظلیف واحدها و ابلاغ آنها به واحدها پس از تصویب توسط هیات امنا و ابلاغ سازمان تفصیلی از سوی وزارت متبوع.
 • مطالعه و بررسی شرح وظایف پستهای سازمانی دانشگاه به منظور طرح و تصویب در هیات اجرایی منابع انسانی و ابلاغ آن به واحدها.
 • بررسی پیشنهادات واحدها در مورد تغییر و اصلاح پستهای سازمانی و شرح وظایف و تهیه گزارشات لازم و انجام اقدامات ضروری جهت رفع مشکلات سازمانی آنها.
 • انجام طرح های مطالعاتی مربوط به اصلاح ساختار و تشکیلات سازمانی ، سیستم ها ، فرایندها و روش های مورد عمل در دانشگاه و پیشنهاد اصلاح در صورت نیاز در چارچوب ضوابط و مقررات مربوط.
 • مطالعه و بررسی در امر طبقه بندی مشاغل کارکنان و تعیین ، اصلاح و بازنگری شرایط احراز رشته های شغلی مشاغل دانشگاه.
 • تشخیص و تعیین رسته و رشته شغلی پستهای سازمانی با توجه به طرح های طبقه بندی مشاغل.
 • تهیه و تنظیم آمارهای لازم درباره فعالیتها ، نیروها و عوامل موجود در دانشگاه و واحدهای تابعه (پرسنلی و بودجه) ، به منظور اعمال نظر صحیح و منطقی در مدیریت دانشگاه.
 • ایجاد پایگاه اطلاعات آماری و طراحی و استقرار سیستم اطلاعات مدیریت در دانشگاه و انجام هماهنگی های لازم با مراکز آمار در سطح کشور.
 • شرکت فعال در شوراها ، کمیته ها و اظهار نظر پیرامون مسائل مربوط.
 • برنامه ریزی برای بهبود مستمر مدیریت و افزایش بهره وری در فرایند آموزش ، تحقیق و فناوری با عنایت به شایسته سالاری ، ابتکار ، خلاقیت و افزایش مشارکت و انعطاف سازمانی.
 • برنامه ریزی و نظارت بر طراحی ، بهینه سازی و انطباق نظامهای مدیریتی متناسب و مورد نیاز جهت اجرای برنامه های توسعه آموزش عالی.
 • برنامه ریزی و انجام طرح­های استعدادیابی ، جانشین پروری و مستند سازی تجربیات مدیران.
 • انجام طرح­های مطالعاتی برای تعیین اقدامات لازم در مورد اصلاح مقررات و آیین نامه های داخلی دانشگاه با هدف ساده سازی و هماهنگ ساختن آنها.
 • برنامه ریزی و نظارت در زمینه بررسی سیستمها ، روشها و رویه های مورد عمل در دانشگاه و انجام اقدامات لازم در جهت اصلاح و بهبود آنها با هدف افزایش رضایتمندی کارکنان و ارباب رجوع ، تسهیل در انجام کارها و انطباق با نیازهای جدید.
 • پشتیبانی ، هدایت و نظارت بر فعالیتهای بهره­وری و تحول اداری دانشگاه.

دفعات مشاهده: 6612 بار   |   دفعات چاپ: 616 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر